ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬದಲಿಗೆ ಬೋಸ್ ಫೋಟೋ: ಕನ್ನಡಪ್ರಭದಲ್ಲಿ ಈಗ ತಿದ್ದುಪಡಿಯದ್ದೇ ಪರ್ವ!

You may also like...