ಕೆಪಿ, ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ; ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಖಯಾಲಿ ಮೀಡಿಯಾ ಮಂದಿಗೂ ಬಂತೇ?

You may also like...