ಮೂರುವರೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿಗೆ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದು 3755 ಕೋಟಿ ರೂ.

You may also like...