ಮೇಟಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದನೆನ್ನಲಾದ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಯಾವ ಟಿವಿಯವನು ಅನ್ನೋದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಗುತ್ತಾ ?

You may also like...