ರಂಗಣ್ಣ ಏನಣ್ಣ ಇದು?: ನಂಬರ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿಯ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಕಾಮುಕ ಜ್ಯೋತಿಷಿಯ ಬಣ್ಣ ಬಯಲು!

You may also like...