ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಹೊರದಬ್ಬಿದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ; ಸತ್ತ ಹಸುಗೂಸನ್ನು ಬಟ್ಟೆ ಬ್ಯಾಗ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೊಯ್ದ ತಂದೆ!

You may also like...