ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೀ. ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ರೇಟ್ 3 ರೂ. ಆದರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 1 ಲೀ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಮಾತ್ರ 71 ರೂ.!

You may also like...