ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೃಪಾಪೋಷಿತ ‘ಪ್ರತಿರೋಧ ಸಮಾವೇಶ’ದಲ್ಲಿ ಮೋದಿಯನ್ನು ಬೈದು ತೀಟೆ ತೀರಿಸಿಕೊಂಡರು: ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್

You may also like...