ಕ್ಯಾಶ್ ಲೆಸ್ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಇಂದಿನಿಂದ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್; 1000 ರೂಪಾಯಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕಿಸಿದ್ರೆ 7.5 ರೂ. ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್!

You may also like...