ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ ಕೊನೆಯಾದಾಗಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಏನನ್ನು?

You may also like...