ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲ ನಕ್ಸಲರಲ್ಲಿ ಅಸಮಾಧಾನವಿತ್ತು: ಇಂದ್ರಜಿತ್ ಲಂಕೇಶ್

You may also like...