ಡಿಕೆಶಿ ಮನೆ ಮೇಲಿನ ಐಟಿ ರೇಡ್ ಗೆ ಉಪ್ಪಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

You may also like...