ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಟೈಂನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ದುಡ್ ಕಟ್ಟಿ ಅನ್ನೋಂಗಿಲ್ಲ, ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಣ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋಂಗಿಲ್ಲ

You may also like...