ಪಾದಚಾರಿಗೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕಾರು ಡಿಕ್ಕಿ: ಸ್ಥಳೀಯರು ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಕಾಲ್ಕಿತ್ತ ಶಾಸಕ!

You may also like...