ಬಾಬಾ ರಾಮ್ ದೇವ್ ನ ಪತಾಂಜಲಿಗೆ ಸಿಕ್ತು ಬಿಸಿಯೂಟ ಯೋಜನೆಯ 700 ಕೋಟಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಡೀಲ್ !

You may also like...