ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕನ ಬಳಿಯೂ ಸಿಕ್ತು 10 ಲಕ್ಷ ರೂ.!

You may also like...