ಮಹಾದಾಯಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಮಾಡಿದಂತೆ ದೇವೇಗೌಡರು ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಹಳ್ಳ ಹಿಡಿಯುತ್ತಿತ್ತು ಸರ್ದಾರ್ ಸರೋವರ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ!

You may also like...