ಮೋದಿ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಂದು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಂಡ ಸರ್ದಾರ್ ಸರೋವರ್ ಡ್ಯಾಂನ ವಿಶೇಷತೆಗಳು

You may also like...