ರೌಡಿ MLA ಎಂದು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾರಿಗೆ?

You may also like...