ಶಿವಾಜಿ ಸ್ಮಾರಕ ಕಟ್ಟಲು 3600 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆ ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಹಣವಿಲ್ಲವಂತೆ!

You may also like...