ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ರಮ್ ಇರೋದರಿಂದ ರಮ್ಯಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಕುಡಿದಂತೆ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ: ಶಿಲ್ಪಾ ಗಣೇಶ್

You may also like...