125 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡಲು ಎಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ: ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಮಿತ್ ಶಾ

You may also like...