ಕೃಷ್ಣ ಎಫೆಕ್ಟ್, ಕೈ ಹಿಡಿಯಲು ಜೆಡಿಎಸ್ ಭಿನ್ನರು ಹಿಂದೇಟು!

You may also like...