ಇಂಡಿಯಾದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಸೂಪರ್ ಬೈಕ್ ರೇಸರ್ ಆಲಿಶಾಳ ಸ್ಪೀಡ್ ಹಿಸ್ಟರಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತು?

You may also like...