ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದ್ರೂ ಹೀರೋ ಆಗಬಹುದು ಎಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಕಾಶಿನಾಥ್

You may also like...