30 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಮಿ.ಇಂಡಿಯಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅನೀಲ್ ಕಪೂರ್-ಶ್ರೀದೇವಿ

You may also like...