600 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಜೆಟ್ ಚಿತ್ರದ ಬಳಿಕ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ನಟ ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ಗುಡ್ ಬಾಯ್?

You may also like...