Tagged: ದಡೋತಿ

ದಪ್ಪ ಆದರೆ ಲೈಂಗಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೇಗೆಲ್ಲಾ ತೊಂದರೆ ನೋಡಿ!

ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆಧುನಿಕ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಬದಲಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಬಾಯಿ ಚಪಲ, ಅನಿಯಮಿತ ಕೆಲಸ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಬಾಡಿ ಶೇಪ್ ಕೂಡ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮ, ಟೈಮ್ ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡದಿರುವುದು,...