Tagged: ಮೈದಾ

ಬೇಕರಿ ಐಟಂ ತಿನ್ನೋ ಮುನ್ನ ಇದನ್ನು ಓದಿ

ಈಗ ಊಟಕ್ಕಿಂತ ಸೈಡ್ಸ್ ಫುಡ್ಡೇ ಜಾಸ್ತಿ. ಅನ್ನ, ಮುದ್ದೆ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಗಳು ಅದರಲ್ಲೂ ಬೇಕರಿ ಐಟಂಗಳನ್ನೇ ಜನ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಬೇಕರಿ ಐಟಂ ತಿನ್ನೋ ಮುನ್ನ ಇದನ್ನೊಮ್ಮೆ ಓದಿ ನಂತರ ನಿರ್ಧರಿಸಿ. ಬೇಕರಿ ಐಟಂ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೈದಾದ್ದೇ ಕಾರುಬಾರು....